• 14 enero, 2015
Presentació d’al·legacions

A partir de l’anunci als diaris oficials s’engegarà el període d’informació pública per presentar al·legacions al POUM aprovat inicialment.

Es preveu publicar l’anunci del Poum aprovat inicialment el proper 26 de gener de tal manera que la informació pública tindria lloc del 27 de gener al 19 de març.

Paral·lelament, amb data per confirmar, es durà a terme uns sessió d’informació de la proposta del POUM i les principals línies estratègiques. En aquesta mateixa sessió  es donarà a conèixer les dates de la informació pública, com dur a terme la consulta de la documentació i altra informació d’interès relacionada per presentar les al·legacions.