• 14 enero, 2015
L’Ajuntament habilitarà la oficina del Pla novament

Durant el termini d’informació pública s’habilitarà novament l’oficina del POUM a les instal·lacions de l’Ajuntament per tal que la ciutadania pugui resoldre dubtes i fer consultes en relació al POUM aprovat inicialment.

L’oficina estarà oberta del dia 28 de gener al 19 de març. Per l’atenció de l’equip redactor, al igual que en la fase d’avanç, serà necessari demanar cita prèviament  al telèfon 972.26.29.01 (Carme Marcè).